PN-instal
PN-instal
Piotr Nurzyński
Kontakt
PN-instal
 

Firma PN-instal Piotr Nurzyński- wykonuje instalacje elektryczne, teletechniczne, zajmuje się, konserwacją oraz pomiarami instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych.
Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania prac elektrycznych. Wykonujemy instalacje dla indywidualnych inwestorów (mieszkania, domy jednorodzinne) jak również wspólnot mieszkaniowych. Zapewniamy solidny montaż oraz fachowe doradztwo techniczne.

 

o firmie

Firma powstała w 1998 roku Początkowo zajmowała się wykonywaniem instalacji elektrycznych w mieszkaniach oraz domkach jednorodzinnych. W niedługim czasie została nawiązała współpraca z firmami administrującymi budynkami Obecnie firma zajmuje się pełnym zakresem usług elektrycznych dla wspólnot mieszkaniowych oraz dla klientów indywidualnych 

zakres usług

 

 

USUWANIE AWARII

 • dojazd, zlokalizowanie i usunięcie usterki

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 • instalacje w budynkach jednorodzinnych
 • instalacje w budynkach wielodzinnych
 • instalacje piorunochronne
 • wymiany instalacji klatek schodowych
 • konserwacja instalacji

 

PRACE KONTROLNO POMIAROWE

 • przeglądy pięcioletnie
 • pomiary stanu izolacji przewodów i kabli
 • pomiary oporności uziemienia
 • pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
 • kontrola instalacji piorunochronnych
 • ocena stanu technicznego instalacjiINSTALACJE TECHNICZNE

 • instalacje domofonowe
 • instalacje TV, TV sat
 • systemy ppoż ostrzeganie, oddymianie
 • okablowania sieci komputerowych

 
OFERTA

 


Konserwacja instalacji elektrycznej:

 

 

 

 

 

Prace wykonywane raz w miesiącu:

·         Sprawdzenie instalacji WLZ, tablic piętrowych oraz administracyjnych

·         Wymiana „naprawianych” wkładek topikowych (bezpieczników)

·         Sprawdzenie osprzętu (gniazd, wyłączników), wymiana niesprawnych elementów

·         Sprawdzenie oświetlenia, wymiana niesprawnych opraw do wysokości 3,5 m

 

·         Regulacja urządzeń sterujących oświetleniem (automaty schodowe, zmierzchowe, zegary)

 

·         Test wyłączników różnicowo prądowych

·         Odczyt licznika administracyjnego (analiza zużycia energii, wykrywanie kradzieży prądu)

·         Usuwanie nielegalnych połączeń z instalacji administracyjnych, po wskazaniu miejsca ich lokalizacji.

·         Systematyczne dokonywanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

 

·         Zabezpieczenie prac zgodnie z zasadami B.H.P. i ppoż. - podstawowe sprzątanie po wykonanych robotach.

 

·         Segregacja zużytych lamp świetlówek i osprzętu elektrycznego podlegającego utylizacji

 

·         Protokół ze sprawdzenia stanu technicznego dwa razy do roku (rozporządzenie MSWIA 16-08-18-1999r. rozdz. 4,15 )

 

Prace wykonywane raz na kwartał:

 

·         Konserwacja tablic elektrycznych

 

·         Dokręcanie połączeń, wymiana nadpalonych elementów tablic

 

·         Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń instalacji elektrycznej

 

Prace wykonywane raz w roku:

 

·         Przegląd i sprawdzenie działania wyłączników głównych ppoż.

 

·         odkurzenie tablic elektrycznych

 

·         konserwacja instalacji wyrównawczej i odgromowej

 

·         sprawdzenie instalacji oświetlenia awaryjnego

 

·         czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych do wysokości 3,5 m

 

Prace interwencyjne:

 

·         Naprawa zasilania budynku lub jego części

 

·         Naprawa zasilania lokalu

 

·         Naprawa zasilania części administracyjnej

 

·         Naprawa oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace interwencyjne (na zgłoszenie) do 2 dojazdów w ciągu miesiąca realizowane są w ramach ceny za konserwację.

 

Cena za konserwację nie obejmuje aktów wandalizmu

 

Cena za konserwację zawiera koszt dojazdu zwykłego i interwencyjnego, koszt zakupu i transportu materiałów.

 

Do kosztów konserwacji należy doliczyć ceny (katalogowe) materiałów.

 

Preferencyjne ceny prac remontowych i modernizacyjnych dla budynków objętych stałą konserwacją.

 

 

 

Cena hurtowa za konserwację wszystkich budynków w administracji  10 gr. Netto/m2 +40 zł za każdy budynek +10 zł garaż podziemny

 

Możliwość indywidualnego rozszerzenia zakresu prac

 

Cenę za konserwację pojedynczych budynków należy uzgodnić indywidualnie.

 

 

 

 

 

Naprawy instalacji w budynkach nie objętych stałą konserwacją

 

 

 

Prace interwencyjne:

 

·         Dojazd do budynku

 

·         Zlokalizowanie usterki

 

·         Naprawa uszkodzenia lub zabezpieczenie do czasu naprawy

 

 

 

Cena za usługę w godzinach 7-15        75 zł netto + materiały -pierwsza godzina pracy

 

Cena za usługę w godzinach 15-7        110zł netto + materiały -pierwsza godzina pracy

 

Awarie poważniejsze są wyceniane indywidualnie


 
PN-instal
PN-instal 2011